• Konya Klimacı | 7/24 Klima Servisi
Adres
Konya/Türkiye

Klima ve Hava Kaynaklı Isı Pompası

  • 7 Ocak
Hava kaynaklı ısı pompası ve klima arasındaki fark nedir?

İlk olarak çalışma prensiplerindeki farklarından bahsedelim.

Hava kaynaklı ısı pompası; elektrikli tahrikli kompresör, düşük sıcaklıkta olan akışkanı yüksek sıcaklıkta soğutucu akışkan içerisine sıkıştırmak için çalışmaktadır. Yüksek sıcaklıkta olan soğutucu akışkan sıcak su eşanjöründen suyla ısı alışverişi yapar. Isı değişimine uğrayan yüksek sıcaklıktaki akışkan genleşme vanasıyla basınçsız hale getirildikten sonra yüksek sıcaklıktaki soğutucu akışkan genleşme vanasıyla basınçsız hale getirilir ve buharlaştırıcıdan hava ile emilir. Isı emici soğutucu akışkan, kompresör tarafından emilir, havadan sürekli ısı emmektedir, emme işleminden sonra ise sıcak su ısı eşanjörü tarafında ısıyı açığa çıkarır ve soğuk suyu ısıtma işleminde bulunur. Su tarafından emilen ısı, kompresörün sıkıştırması ile üretilen ısının ve soğutucu tarafından emilen ısının toplamına eşittir.

Klima ise, elektrikli tahrik kompresörü farklı olarak, yüksek sıcaklıktaki soğutucu akışkan buharlaştırıcı tarafından soğutulur ve klima ana ünite fanı, ısıyı dışarıya atar. Isı yayılımından sonra yüksek sıcaklıktaki soğutucu akışkan genleşme vanası tarafından basınçsız hale getirildikten sonra ise klima iç ünite buharlaştırıcı tarafından emilmektedir. Havadaki ısı iç ortam sıcaklığını düşürdükten sonra ısı emilimi gerçekleşir ardından soğutucu akışkan kompresör tarafından emilir.

Isı yöntemindeki farktan bahsedecek olursak

Hava kaynaklı ısı pompası: Hava enerji pompası cihazı sadece sıcak su sağlamaktadır. Isıyı sağlar ve ardından ısıtmayı sağlamak içinde başka ısıtma uçlarından yararlanır.

Klima ise ısıtmayı sağlamak için sadece aktif olan sıcak havayı kullanabilmektedir.

Isı transfer mekanizması farkında ise

Hava kaynaklı ısı pompası: Isı transferi, soğutucu akışkan tarafından gerçekleştirilse de, son ısı değişim aşamasında, ısı pompası, ısı değişimi için su kullanmaktadır ve klima, soğutucu akışkanını en baştan sona ortam olarak kullanmaktadır. Biri florin döngüsü ve diğeri de su döngüsü. Su döngüsünde, ısı pompası çalışmasa veya durdurulursa bile, su her zaman iç ünitede kalır ve sürekli olarak sıcaklık yaymaya devam eder.

Klima: Isı transferini sağlamaya yarayan klima bir “flor çevrimi” kullanmaktadır. Sıcak havayı tahliye etmek için hava deliklerini kullanarak ısınma amacını yerine getirmiş olur. Fakat bu aşırı ve şiddetli aktif ısı döngüsünün insanlara zararı olabilmektedir. Örneğin insan derisi üstünde buharlaşma miktarını aşırı yönde arttırarak kuru cilde ve ağızda kuruluğa neden olabilmektedir. Bu da konfor bakımından rahatsız edebilmektedir.